The Diplomatic House

Privacyverklaring

The Diplomatic House is een geregistreerd handelsmerk van Sunny Europe N.V./S.A.

De website www.thediplomatichouse.eu is eigendom van Sunny Europe N.V., met hoofdzetel te B-2030 Antwerpen (België), Scheurweg 11, BTW-nummer 0423.284.838. Met het oog op de persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, wordt Sunny Europe beschouwd als de verantwoordelijke partij voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens, zoals gedefiniëerd in de Belgische wetgeving van 8 december 1992.

 

Wij respecteren het recht van privacy van elke geregistreerde bezoeker.

 

De geregistreerde bezoeker erkent dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Sunny Europe N.V., voor het gebruik ervan zoals vermeld in dit Privacy beleid. Registratie is verplicht om verdere toegang tot de website te bekomen en gebeurt door middel van een electronisch formulier die op de website beschikbaar is. Het registratieproces kan enkel geldig vervolledigd worden na expliciete aanvaarding van dit privacy beleid.

 

De persoonlijke gegevens die door Sunny Europe NV. verzameld zijn, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Belgische wetgeving van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy tijdens de verwerking van de persoonlijke gegevens. Sunny Europe N.V. zal de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend voor volgende doeleinden gebruiken:

 

- de behandeling van bestellingen

- verbetering van de diensten en de inhoud van de website

- de geregistreerde bezoeker informeren over de mogelijke effecten van de website, alsook hen informeren over de activiteiten en/of speciale aanbiedingen van Sunny Europe N.V.

 

Alle berichten die naar meerdere geregistreerde gebruikers verstuurd worden, zullen zo opgesteld worden zodat de geadresseerde enkel zijn eigen gegevens ziet, zonder de mogelijkheid te hebben om de gegevens van andere gebruikers te kunnen zien of te bekomen.

 

De gegevens van de geregistreerde gebruiker worden gedurende 2 jaar bewaard, welke start vanaf de datum van inschrijving of de datum van de laatste aankoop, al naargelang welke laatst komt. De geregistreerde gebruiker heeft tijdens deze periode steeds het recht om zijn persoonlijke gegevens zonder kosten aan te passen.