The Diplomatic House

Personvernpolitikk

Diplomatic House er et registrert varemerke tilhørende Sunny Europe N.V./S.A.

Hjemmesiden www.thediplomatichouse.eu eies av Sunny Europe NV, med registrert kontor i Scheurweg 11, B-2030 Antwerpen, Belgia, med firmanummer 0423.284.838. Sunny Europe NV er, når det gjelder persondata innhentet gjennom denne hjemmesiden, å anse som 'part ansvarlig for prosessering' og 'prosesserende part', som definert i belgisk lov av 8. desember 1992.

 

Vi respekterer enhver registrert besøkendes personvernsrettigheter

 

Den registrerte besøkende godtar at hans/hennes persondata blir registrert og behandlet av Sunny Europe NV av grunner som nevnt i denne personvernpolitikken. Registrering er nødvendig for å gå videre, og foregår ved hjelp av et skjema på hjemmesiden. Registrering kan bare gjøres ved aksept av denne personvernpolitikken.

 

Persondata innhentet av Sunny Europe NV vil kun bli behandlet i henhold til belgisk lov av 8. desember 1992 som omhandler personvern i forhold til persondata. Sunny Europe NV vil kun bruke innsamlet persondata til følgende formål:

 

- behandling av ordre

- forbedring av service og innhold på hjemmesiden

- å informere reistrerte besøkende om mulige sideeffekter av hjemmesiden i tillegg til å informere om aktiviteter og/eller spesielle tilbud fra Sunny Europe.

 

Alle meldinger som sendes ut til flere registrerte brukere blir sent slik at mottageren kun vil se egne data uten å ha mulighet til å se eller motta data for andre brukere.

 

Data for registrerte brukere lagres i to år, og starter ved det som kommer senest av registreringsdato eller dato for seneste kjøp. I dette tidsrommet har registrerte brukere når som helst rett til kostnadsfritt å få endret uriktige persondata.