The Diplomatic House

Sekretesspolicy

Diplomatic House är ett registrerat varumärke som tillhör Sunny Europe N.V./S.A.

Webbplatsen www.thediplomatichouse.eu ägs av Sunny Europe NV med registrerat säte i B-2030 Antwerp (Belgien), Scheurweg 11, och företagsnummer 0423.284.838. Med hänsyn till personuppgifter som samlas in via denna webbplats, skall Sunny Europe NV anses vara "part ansvarig för behandling" och "behandlande part" enligt motsvarande definitioner i belgisk lag från 8 december 1992.

 

Vi respekterar varje registrerande besökares rätt till personlig integritet

 

Den registrerande besökaren samtycker till att hans/hennes personuppgifter samlas in och behandlas av Sunny Europe NV för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Registreringen är obligatorisk för att få åtkomst till resten av webbplatsen och sker genom att fylla i ett elektroniskt formulär på webbplatsen. För att slutföra registreringsprocessen på giltigt sätt krävs att du först uttryckligen godkänner denna sekretesspolicy.

 

Personuppgifterna som samlas in av Sunny Europe NV kommer att endast att hanteras i enlighet med den belgisk lagen från 8 december 1992 rörande sekretesskydd vid behandlingen av personuppgifter. I detalj kommer Sunny Europe NV att använda insamlade personuppgifter enbart i följande syften:

 

- för att behandla beställningar

- för att förbättra webbplatsens tjänster och innehåll

- för att informera registrerade besökare om potentiella följdverkningar av webbplatsen samt informera dem om Sunny Europes aktiviteter och/eller specialerbjudanden.

 

Alla eventuella meddelanden som skickas till fler än en registrerad användare utformas så att mottagaren endast görs medveten om sina egna uppgifter, och alltså inte kan se eller få tillgång till uppgifter rörande andra användare.

 

Den registrerade användarens uppgifter sparas i 2 år från och med registreringsdagen eller dagen för det senaste köpet, om detta inträffar senare. Inom denna tidsperiod har den registrerade användaren alltid rätt att kostnadsfritt få eventuella felaktiga personuppgifter ändrade.